Month: Մարտի 2015

Առաջին աշխարհամարտի տարիներին կառավարած երիտթուրքական վարչակազմերի անդամների դատավարությունը

Առաջին աշխարհամարտի տարիներին կառավարած երիտթուրքական վարչակազմերի անդամների դատավարությունը (1919 թ. հունիս—հուլիս ամիսներ) Կոստանդնապոլսի ռազմական արտակարգ...