ԱՀԱԽ Լիոն Ֆրանսա 27.11.2015

  • by Éditeur, December 13, 2015 in TV
413 դիտում
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ - Լիոն - Ֆրանսա - 27.12.2015 Վուդրօ Վիլսոնի իրաւարար վճռի 95-Ամեակին Առիթով