Դեկտեմբեր 28-ին Նախագահ Արմենակ Աբրահամեան պատասխանելու է մեր հայրենակիցներուն հարցերուն

  • by Western Armenia, December 25, 2023 in Պաշտօնական
164 դիտում

Դեկտեմբեր 28-ին տարեվերջեան ելոյթով հանդես կգա Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամեան։ Որպէս Արեւմտեան Հայաստանի մաս մը, Դուք նոյնպէս կրնաք ձեր հարցերը ուղղիլ նախագահը։ Սահուն եւ կազմակերպուած հարցուպատասխանն ապահովելու համար կը խնդրենք  Ձեր հարցերն ուղարկիլ WesternArmeniaTV դիմատետրին էջը: Հարցերու ներկայացման ժամկետը կտեւի Դեկտեմբեր 25-էն մինչեւ Դեկտեմբեր 27-ը եւ կավարտուի ժամը 18:00-ին: Կը խնդրենք նկատի ունենալ, որ իւրաքանչիւր հարցին սկիզբը  անհրաժեշտ է նշիլ ձեր լրիվ անունը, անունը, բնակութեան վայրը, մասնագիտութիւնը: Ձեւակերպուած հարցերը պետք է ըլլան հակիրճ եւ յստակ։Հարցուպատասխանը հեռարձակուելու է Արեւմտեան Հայաստանի պետական ​​ հեռուստաալիքով՝ հեռուստադիտողներուն յնարաւորութիւն տալով անմիջականօրէն շփուիլ նախագահին հետ։