Խաչքար լեռները

Խաչքար լեռները տեղակայված են Արեւմտեան Հայաստանի հիւսիսի մասը (Համշեն): Այլ ընտրանքային զբոսաշրջութեան առաջին ուղղութիւններէն մեկը...