10 ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՐՈՆՑՄՈՎ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ Կ’ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԷ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԻՒՆԸ՝

  • by Western Armenia, January 25, 2023 in Քաղաքականութիւն
179 դիտում

10 ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ԵՒՍ ԵՆ ՄԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼՈՒՀԱՄԱՐ

Պետականութեան ամրապնդումին ուղղուած աւելի քան տասնհինգ տարուայ բեղումնաւոր աշխատանքէ յետոյ Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը իր գոյութեան 18 տարիներու ընթացքին մէջ, միջազգային իրաւական և դիւանագիտական ​​ոլորտներու մէջ բազմաթիւ ձեռքբերումներ նուաճած է ։ Այս առումով, հարկաւոր է նշել մեր մշտական ​​մասնակցութիւնը ՄԱԿ-ի Բնիկ Ժողովուրդներու Իրավունքներու Փորձագէտներու Կառուցակարգին (Mécanisme d'experts des Nations Unies pour les Droits des Peuples Autochtones- MEDPA), աքսորուած երեխաներու և կանանց անունով տարբեր միջազգային դատարաններու մէջ շատուոր անգամներ ներկայացուած բողոքները: Վերջերս՝ Մարդկային Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանին մէջ իրականացուածը. 2020 թվականի 44-օրեայ վերջին ճակատամարտի ընթացքի մէջ թուրքերու և ատրբեյճանցիներու կողմէ իրականացուած խախտումներու համար -բարեբախտաբար ընդունուած և քրեական դատավարութեան մէջ գտնուող-, ինչպէս նաև իրաւական ու դիւանագիտական ոլորտի մէջ մեծ նշանակութիւն ունեցող այլ յաջողութիւններ։

 Այդուհանդերձ, ակնյայտ է որ որոշ քանակով հայրենակիցներ՝ դեռևս անհիմն մտավախութիւններ կամ կասկածներ կը դրսեւորեն արևելեան Հայաստանի և Արցախի անվտանգութեան ենթադրեալ «սպառնալիքներ»ու վերաբերյալ։ Ամենայաճախներէն՝ ապատեղեկացուած հայեր, կամ ինչն ամէնավատն է՝ հնազանդելով ու ենթարկուելով թուրք-ադրբեյճանական հակահայկական քարոզչութեանը, անոնք հակուած են պնդելու՝ զոր օրինակ, որ «այսօր մենք պէտք է կեդրոնանանք պահպանելու այն քիչը, ինչ մնացած է մեր տարածքներէն», կամ թէ. «տեղին չէ մտացրուիլ առաջուընէ լուծուած պատմական հարցերով –յաճախ լսուած զիջողամիտ պատճառաբանութիւն-», կամ նոյնիսկ որ «չ'արժեր ժամանակ կամ ջանք վատնել՝ մեր իրավունքները պարտադրել փորձելով կամ բողոքներ ներկայացնելով», կամ որ «Ցեղասպանութենէն աւելի քան մէկ դար ետք անորոշ կամ անհաւանական է որոշ յաջողութիւններու հասնիլ», կամ թէ. «այս պահին վտանգավոր է պաշարամիջոցներ շեղել ԱՀ-ի ամրապնդումին ու զարգացման համար՝ մեզ անհրաժեշտ է Սիւնիքը պահպանել», ի թիւս ապատեղեկատուութենէ բխող այլ մտավախութիւններու կամ պնդումներու։

  Կրնանք անվարանօրէն հաստատել, որ թէ՛ Արևմտեան Հայաստանի կառավարութիւնը եւ թէ՛ Ազգային Ժողովը չափազանց զբաղուած ու մտահոգուած են աշխարհաքաղաքական և ռազմական իրավիճակով, ընկերային-հասարակական իրականութեամբ ու արեւելեան Հայաստանի և Արցախի մեր քոյր-եղբայրներու անվտանգութեամբ՝ այն աստիճան, որ ատոնք կառավարական արարքներու ու խորհրդարանական շարունակական նիստերու ընթացքին մշտական ​​քննարկումներու, բանավէճերու և հաստատ գործողութիւններու առարկայ կը հանդիսանան, որոնք պարբերաբար կը հաղորդուին իր լրատուամիջոցներու կողմէ՝ westernarmeniatv.com պաշտօնական հեռուստատեսային կայքի, անոր համանունYouTube-ի հաշիւին և իր սեփական ռադիոկայան batiermenistanradyosu.org-ի միջոցաւ, որը կըհեռարձակուի թուրքերէն լեզուով ցեղասպանութենէն վերապրած միլիոնաւոր՝ ԱրևմտեանՀայաստանի տարածքին մէջ բնակող և բոլոր ժամանակներու թուրքական հակահայկական քաղաքականութենէն տուժած՝ մեր ծպտեալ հայրենակիցներուն համար:

 Ստորև թուարկուած են 10 դրդապատճառներ, թէ ինչու կարևոր է ո՛չ միայն պահպանել և աջակցիլ Արևմտեան Հայաստանի պետութեանը, այլ նաև ինչու այդ պէտք է ամրապնդուի աշխարհի չորս ծագերուն գտնուող բոլոր աքսորուած հայերու անմիջական քաղաքացիութեան միջոցով՝ նկատի ունենալով, որ մեր պապենական տարածքներու մէջ ծնուած ու ապրած աքսորեալ հայերու զարմը Արեւմտեան Հայաստանի բնական քաղաքացիներ են։

1. Վտարանդի միլիոնաւոր հայրենակիցներ կ՛ապրին Հայաստանի քաղաքացի ճանչցուելու յոյսով. այն Հայաստանը, որը ապաստանած և թույլ տուած է մեր նախնիներու և մեր մշակոյթի զարգացումին աւելի քան 5000 տարի: Բոլորս տեղեակ ենք, որ գրեթէ մեր բոլոր պապերն ու մամիկները ծնուած, ապրած և այս աշխարհէն հեռացած են չկարողանալով ունենալ այն բնական առանձնաշնորհը, որն այսօր անվճար կերպով կը բիւրեղացնէ ԱրևմտեանՀայաստանի Հանրապետութիւնը բոլոր հայերու համար՝ անկախ իրենց դաւանանքէն, բնակութեան վայրէն, տարիքէն, սեռէն կամ ընկերային կարգավիճակէն:

2. Հաշուի առնելով 1991 թուականին սկիզբ առնող Հայաստանի իշխանութիւններու կողմէ հռչակուած Ազգային Սահմանադրութենէն և Անկախութեան Հռչակագրէն բխող իրաւական սահմանափակումները՝ Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը մշակեց իր Սահմանադրութիւնը և իրաւական կառուցուածքը՝ հիմնուած 1920թ. Սեւրի դաշնագրի միջոցաւ ձեռք բերուած իրաւունքներու և այդ վաւերագիրը ստորագրող պետութիւններու կողմէ հաստատուած ԱՀ-ի ճանաչումներու վրայ։ Որպէս այս իրաւունքներու ածանցեալ՝ 2020 թուականի 44-օրեայ ճակատամարտի ընդացքին թուրք-ադրբեյճանական տանդեմի կողմէ թոյլ տրուած բոլոր խախտումներու համար, Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեանը լիազորած են ՀՀ-ի մէջ վտարանդի արցախցիները՝ քրեական հայց ներկայացնելու Մարդու Իրաւունքներու Եւրոդատարանի դիմաց: Այդ բողոքը արդէն պատշօնապէս ընդունուած է և ընթացակարգային գնահատման փուլի մէջ կը գտնուի:Այսպիսով, ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՕԺՏՈՒԱԾ ՄԻԱԿ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒԱԾՔՆ Է՝ ԱՇԽԱՐՀԱՏԱՐԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀԱՅԵՐՈՒ ՇԱՀԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

3. 1920 թուականին ճանչցուած Հայաստանը շարունակող պետութիւնը ըլլալով՝ Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը բացառիկ իրաւական իրաւասութիւնն ունի Թուրքիայի և Ադրբեյճանի կողմէ բռնագրաւած բոլոր մեր հողերու տարածքային պահանջները ներկայացնելու համար -այդ շարքին, Արցախը, Նախիջևանը, Ջավախքը և ԱՀ–ը կազմող բոլոր միւս գաւառները-, ինչպէս նաեւ մի քանի հազարամեայ մեր մշակութային ժառանգական սեփականութեան ճանաչումի պահանջները։

4. Ինչպէս որեւէ օրինականօրէն ձևաւորուած հանրապետութիւն, ԱՀՀ-ն իրեն բանակ և ռազմական ղեկավարութիւն ունենալու իրաւունք կը վերագրէ, որոշելու ներկայիս աշխարհաքաղաքական կարգավիճակի համար առաւել համապատասխան ռազմավարութիւնները՝ համեմատաբար զերծ մնալով տարածաշրջանի մէջ շահեր ունեցող կայսերապաշտական ​​երկիրներու կողմէ պարտադրուած ճնշումներէն կամ ստիպողական պայմաններէն: Զուգահեռաբար, ԱՀՀ-ը իրեն զինուորական նոր շարքեր կազմելու ևպատրաստելու իրաւունքը կը վերապահէ, համակարգելու և համագործակցելու անվտանգութեան այլ ուժերու և կամաւորներու լեգեոններու հետ՝ ի սպաս Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի որեւէ հատուածի մէջ բնակող բոլոր հայերու անվտանգութեանը։

5. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը նուիրուած է իր պետական ​​կառոյցները զարգացնելու անհետաձգելի գործին, որպէսզի իր քաղաքացիներու իւրաքանչիւր կարիքը բաւարարէ. առաջին հերթին անոնք, ովքեր մնացած են որպէս բնիկ ժողովուրդ՝ չնայած իրենց պատմութեան ընթացքին հերթական թշնամիներու կողմէ իրականացուած անթիւ արշավանքներուն, դալանումներուն եւ քաշած չարչարանքներուն: Այս կը ներառէ ՀՀ-ի և Արցախի ԲՈԼՈՐ հայերուն:

 6. ԱՀ-ը արդէն կ'աշխատի իր Գործադիր Իշխանութեան, իր Ազգային Ժողովի և իր քաղաքացիական կառոյցներու միջոցով հարիւր հազարաւոր հայրենակիցներու ինքնութիւնը վերականգնելու համար, ովքեր տարբեր պայմաններու տակ Ցեղասպանութեան ժամանակ և յետոյ կրցած են մնալ մեր բռնագրաւուած տարածքներու մէջ, բայց մինչ օրս կը տառապին թուրքական հաջորդական կառավարութիւններու կողմէ բնիկ ժողովուրդներու վրայ գործադրուող ճնշումներէն՝ ստիպուած ըլլալով թաքցնել իրենց հայկական ինքնութիւնը։ Ի հակադրութիւն այս ոտնձգութիւններու, արդէն կան հազարաւոր հայրենակիցներ, ովքեր ստացած են իրենց ազգային պատկանելիութիւնը հաստատող անձնագիրը, որը պաշտօնապէս տրուած է Արևմտեան Հայաստանի կառավարութեան կողմէ, ինչ որ անոնց հնարաւորութիւն կու տայ իրենց քաղաքացիական իրավունքները իրագործելու՝ արդարադատութիւն իրականացնելով մեր սեփական տարածքներու վրայ:

7. ԱՀ-ի տարածքը կը պարունակէ մեր նախաքրիստոնէական հնագիտական ​​ժառանգութեան մեծ մասը, ինչպէս նաև անթիւ պատմական վայրեր, որոնք կ'ապացուցեն Թուրքիայի և Արցախի սիրտը հայ ժողովուրդի բնիկութիւնը, ընդ որում ԱՀ-ի կառավարութիւնը միակ պետական ​​կառոյցն է, որը կը գործէ արդիւնաւոր կերպով ատոնց պաշտպանութեան համար համապատասխան միջազգային կազմակերպութիւններու առջև (World Intellectual Property Organization և այլք)՝ այդ նպատակով կիրառելով իրաւական պաշտպանութեան տարբեր միջոցներ: Միեւնոյն ժամանակ, յայտնաբերուած հազարամեայ և մինչ այժմ իւրացուած մեր տարածքի հիմքերու տակ գտնուող ողջ ժառանգութեան մեր իրաւունքները անհերքելիօրէն հաստատելու համար, ԱՀ-ի կառավարութիւնը հասած է համայն հայութեան ներկայացուցչական զանազան նուաճումներու ՄԱԿ-ի կազմակերպութիւններէն մէկը հանդիսացող MEDPA-ի ներս (Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներու փորձագէտներու կառուցակարգ), որուն մի քանի տարիէ ի վեր անդամ է։​

8. Այն հայրենակիցները, որոնք օրէ օր որոշած են իրենց Արևմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւնը իրագործել, անմիջապէս կը հասկնան ու այն եզրակացութեան կը հասնին, որու շնորհիւ այլեւս Արաքս գետը որպէս սահման կը դադարին համարել՝ –անհեթեթ մտայնութիւն, որը կիրառուած է խորհրդային և թուրքական կառավարութիւններու կողմէ աւելի քան մէկ դարէ ի վեր–, եւ նոյնիսկ կատարելապէս ըմբռնած են հազարամեակներ հաշուող ամբողջական Հայաստանի տարածքներու իրական չափը: Այսօր ոչ ոք կասկած չունի, որ Արաքս գետն այն կամուրջն է, որը կը միաւորէ թէ՛ տարագիր հայերուն, թէ՛ անոնց, ովքեր կրցած են մնալ ու զարգացնել իրենց կեանքը հին ժամանակներէն մեր ժառանգած սրբացած հողերուն վրայ։ Այսպիսով, կարելի է աւելի պարզ ընկալել մեր և մեր նախնիներու կողմէ մինչ օրս կրած բոլոր անարդարութիւններու հատուցման ամէնայարմար ուղին։ Միայն մտածելակերպի այս փոփոխութիւնը կ'արդարացնէ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան գոյութիւնը, մինչեւ միասնական Հայաստանը հասնի բռնագրաւուած բոլոր գաւառներու կամ ժամանակաւոր հայ պետութիւններու վերջնական վերամիավորմանը։

9. Ինչպէս իւրաքանչիւր Հանրապետութիւն, Արեւմտեան Հայաստանն ունի նաեւ Օրենսդիր Իշխանութիւն՝ Ազգային Ժողովը, որը կազմուած է աշխարհի տարբեր երկիրներ բնակող հայ պատգամաւորներէ, որոնցմէ իւրաքանչիւրն ունի հայկական իրականութեան իր աշխարհընկալումը, իր քաղաքացիական փորձառութիւնը, իր տեղական խնդիրները, իր սեփական տրամաբանական ձեւաւորումը՝ ամէն պարագային, Հայ Դատի, եւ ընդհանրապէս՝ ողջ մարդկութեան ծառայութեան եզակի կոչումով։ Յատկապէս ԱՀ-ն Խորհրդարանն է, որը հանդէս կու գայ որպէս ՈՂՋ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ հուզող հարցերու երկխոսութեան, քննարկման և լուծման ամէնախոստումնալից և մշտական ​​հարթակը, որպէս այլընտրանք ձախողած Սփիւռքահայ Համահայկական Համագումարին, որը մինչեւ իր 2017 թ. սեպտեմբերի 6-րդ նստաշրջանը չկրցավ կատարելապէս հասնիլ սկզբէն առաջարկուած ազգային նպատակներէն որեւէ մէկուն:

10. Որքան շուտ հասնուի այն յարմար թիւին որով բաւականաչափ ունակ քաղաքացիներ իրենց զինուորական ծառայութիւնը կատարելու, լեգեոններուն կամ կիսառազմական ջոկատներու միանալու,  որպէս սպայ կամ ենթասպայ Արևմտեան Հայաստանի զինուած ուժերու շարքերու մէջ ընդգրկուելու պատրաստ ըլլան՝ շատ ավելի շուտ հայերս պիտի կարենանք մեր ընդհանուր ճակատագրին տէր կանգնիլ՝ յետադառձօրէն  պետականութեան մասնատումի, մարդկային, տարածքային և նիւթական գրեթէ երկու հազարամեակներու կորուստներու հատուցումները ստանանք, ինչպէս նաև պիտի յաջողինք վերականգնել մեր ինքնիշխանութիւնն ու աշխարհի քաղաքակիրթ ժողովուրդներու անսահմանափակ յարգանքը:   

ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԱՅՆ, ԻՆՉ ՕՐԻՆԱԿԱՆՕՐԷՆ ՄԵԶԻ ԿԸ ՊԱՏԿԱՆԻ՝ ՅԱՐԳԵԼՈՎ ՄԵՐ ՆԱԽՆԻՆԵՐՈՒ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ԳԱԼԻՔ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒ ԱՊԱԳԱՆ։

ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՄԷՆԱԲԱՐՁՐ ՇԱՀԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՁԳՏՈՂ ՋԱՆՔԵՐԸ ԲՌՆՑՔԱՒՈՐԵԼՈՒ՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՒԷ ՏԵՍԱԿԻ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄ ՏԱՐԲԵՐՈՒՄՆԵՐՈՒ։

Երուանդ Տօրումեան ՄՍՏ

ԱՀՀ պատգամաւոր

Արաց 4515

(Յունուար 2023)

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Formulaire_de_demande_de_carte_d-identite-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Zayavleniye_o_poluchenii_grazhdanstva-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Citizenship_and_identity_application-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Formulario_de_identidad-y-ciudania-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Kimlik_Karti_Basvuru_Formu-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf