Antik Likya nekropolü, modern Yuchakiz köyünün («üç ağız» anlamına gelir) limanının doğu kesiminde yer alan antik Teymiussa’nın kalıntılarıdır. Teymiussa, Antalya’daki diğer antik yerleşim yerleri gibi, bir zamanlar Likya monarşisinin bir parçasıydı.

Herodot’a göre, Likya sakinleri Girit’ten gelme, Zews ve Laodamia’nın oğlu Kral Sarpedon’un torunlarıydı. Minos tarafından sürgüne gönderildiler ve Antalya’ya yerleştirildiler. Likyalıların kendi dilleri, benzersiz alfabesi vardı.

Aslında Teymiussa hakkında çok az bilgiye sahibiz. Akdeniz uygarlığı yaklaşık M.Ö. 1200 yılında yıkıldı, Likyalılara çokça atıfta bulunan Herodot’a kadar Likya tarihindeki boşlukları dolduracak efsanelerden başka bir şey yoktu.

Hellen öncesi dönemde monarşinin nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler vardır. 43 yılında Likya, Roma İmparatorluğu tarafından ilhak edildi.

Likör yazıtlı mezarlar M.Ö.  4. yüzyıla tarihleniyor. Teymiussa, antik Yunan şehirleri Mirai ve Kyanian ile ilişkilendirildi. Mezarların üzerindeki bazı yazıtlarda, bunların o şehirlerin sakinlerine ait olduğu belirtilmektedir.

En eski kalıntılar, devrilmiş tekneleri andıran taş mezarlar ve harabeye dönmüş Likya kentinin mermer kalıntılarıdır. Mezarlardan birinin üzerine çıplak bir genç adamın resmi kazınmış ve üzerinde bunun bir Cluvanimi’ye ait olduğu yazılıdır.

Eskide Akdeniz kıyısındaki küçük bir balıkçı köyü olan Yuçakiz, şimdi birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Günübirlik geziye gidenler için birkaç restoran ve konaklama yeri var.