Արեւմտեան Հայաստանի հայերուն հարցին շուրջ

  • by Western Armenia, November 15, 2023 in Հասարակութիւն
111 դիտում

Ըստ Փարիզի Խաղաղութեան վեհաժողովին` 1914-1919թթ.-ին հայութեան ամբողջական նիւթական կորուստը 1919թ.-ի գներով կազմեր է 19.130.982.000 ֆրանսիական ֆրանկ կամ 3.693.239.768 ԱՄՆ դոլար: Հանձնաժողովը նաեւ պարզեր է, թէ հայութեան որ յատուածը յստակ ինչ կորուստներ կրած է: Եւ ասանկ Արեւմտեան Հայաստանին գիւղաբնակ հայերուն անյատական նիւթական կորուստը կազմեր է 4.601.610.000 ֆրանկ, քաղաքաբնակներու անյատական կորուստը` 3.235.550.000 Ֆրանկ, իսկ ոչ անյատական նիւթական կորուստները` 6.761.350.000 ֆրանկ: Արեւելեան Հայաստանի եւ Կովկասի այլ հայաբնակ տարածքները հայերուն կրած նիւթական վնասները` իրենց մշտական բնակավայրերէն տեղահանուած հայերուն կորուստները կը կազմեն` 1.831.872.000 ֆրանկ, չտեղահանուած հայերուն կորուստները` 1.293.600.000 ֆրանկ, այլ նիւթական կորուստները`1.407.000.000 ֆրանկ: Այս թվերու մեջ ներառուած չեն հայերուն 1920-22թ. կրած նիւթական վնասները։ Եթէ յաշուառուին նաեւ նշեալ ժամանակայատուածին կորուստները, ապա վերոնշեալ թիւն առնուազն պետք է 15-20%-ով մեծացոկի։Բնականաբար, խօսելով Հայերուն դէմ իրականացուած  ցեղասպանութեան մասին, մենք առաջին հերթին, եւ գրեթէ բացառապէս, շեշտեր ենք հայ ժողովուրդին մարդկային կորուստները: Սակայն ցեղասպանութեան տարիները հայ ժողովուրդն ունեցեր է նաեւ հսկայական նիւթական կորուստներ:

Անվիճելի է, որ ցեղասպանութեան ածանցեալ նպատակներէն է եղեր հայ ժողովուրդին անյատական եւ հավաքական սեփականութեան  իւրացումը: Միջազգային իրաւունքը կը յռչակէ՝ հանցագործը չպիտի վայելէ իր յանցագործութեան պտուղները։