Արեւմտեան Հայաստանի նշանաւոր զաւակները․ Հայ նոր Խազագրութեան հիմնադիր Համբարձում Լիմոնջեան

  • by Western Armenia, February 21, 2022 in Հասարակութիւն
178 դիտում

Համբարձում Լիմոնջեանը ծնած է 1768 թուականին Կոստանդնուպոլիսի մէջ։ Հայ երգահան, երաժշտագետ, նոր հայկական ձայնագրութեան հիմնադիրն է։ 

Համբարձում Լիմոնջեանը եկած է այն համոզմունքին, որ տիրացուներու անճաշակ կատարումներով ազգային հոգեւոր երգը, եւ յատկապէս ծանր եղանակները, կ՛ենթարկուին  աղավաղումներու եւ շրջապատի օտար ազդեցութիւններու։ Լիմոնջեանն իբրեւ ստեղծուած իրողութենէն դուրս գալու ելք գտած է, որ կորսուած խազերու փոխարէն պէտք է ստեղծել հայկական նոտագրութեան նոր համակարգ: Կը ձեռնարկէ հայկական նոտագրութեան ստեղծում, հետեւելով եւրոպական ձայնագրութեան։ 1813 թուականին աշխարհին յայտնի դարձաւ «Լիմոնջեանի ձայնագրութիւնը»:  Սկսած 19-րդ դարէն, այս նոտագրութեամբ գրի առնուած են Պատարագը, Շարակնոցը, Ժամագիրքը, իսկ 20-րդ դարի սկիզբէն գրի  առնուած եւ կազմուած են նաեւ ժողովրդական ու գուսանական, ազգային-հայրենասիրական ու քաղաքային երգերու այլ եւ այլ ժողովածուներ, գործիքային նուագներու հաւաքածուներ: Լիմոնջեանի նոտագրութեան համակարգը այսօր ալ կը պահպանէ իր գործնական նշանակութիւնը: