Իսլամացած հայեր

  • by Western Armenia, March 15, 2024 in Հասարակութիւն
80 դիտում

Բռնի կրօնափոխուած հայերու շրջանը տեղի կ՚ունենան տարատեսակ գործընթացներ, որոնցմէ քանիսին մը արժանի են յատուկ ուշադրութեան։ Ատոնց թվին կը պատկանէ քրիստոնեութիւն վերընդունելու կամ կրօնադարձման երեւոյթը։ Այս խնդիրը կը գտնուի նաեւ թիւրքական տարբեր կառոյցներու ուշադրութեան կեդրոնը, եւ այդ ուղղութեամբ աշխատանքներ կը տարուին մասնաւորապէս, թիւրքական իշխանութիւններու նախաձեռնութեամբ։ Վերջին տարիներուն հանգամանալից հետազոտութիւն է կատարուած իսլամէն հրաժարուած եւ այլ կրօն (հիմնականը՝ քրիստոնեութիւն) ընդունած քաղաքացիներու մասին: Խնդիրը քննութեան է առնուած նաեւ միսիոներական շարժման ակտիվացման համատեքստը։

Ներկայացուած է, թէ բռնազաւթուած Արեւմտեան Հայաստանին մէջ  եկեղեցիի վերածուած քանի՞  տուներ  կան, քանի՞ Աւետարան է բաժանուած մարդոց եւ այլն: Ասորով փորձած են պատասխանիլ նաեւ բաւական աշխոյժ քննարկուող «քրիստոնեութիւն ընդունող թիւրքեր» խնդրին, եւ, ի վերջոյ, եկած են այն եզրակացութեան, որ կրոնափոխուածներու գերակշիռ մասը ոչ թէ թիւրքեր են, այլ բռնզսւթուած Արեւմտեան Հայաստանին մէջ  ապրող բնիկներ(հայեր):