Հայկական ինքնութիւն

  • by Western Armenia, November 25, 2023 in Հասարակութիւն
171 դիտում

Ազգային արժեքներ

Իւրաքանչիւր ժողովուրդի հայելին անոր ստեղծած արժեքներն են: Հայերն, անկախ բազմաթիւ պատերազմներէն, պահպաներ են ոչ միայն աւանդոյթներն, այլ նաեւ ինքնութիւնը, մշակոյթը, կրոնը եւ լեզուն: Եւ դարեր շարունակ կարողացեր են փոխանցիլ այն ամէնն ինչ կը կոչուի ազգային արժեք:Ազգային արժեքներու պահպանութեան մէջ կարեւոր նշանակութիւն է ունեցեր գրերու գիւտը: 

405 թուականէ շատ առաջ հայերն արդեն ունեին իրենց իւրօրինակ այբուբէնը, որը եւ դարձաւ հայերու ամէնակարեւոր ազգային արժեքներէն մէկը: Եւրոպա միայն հայերն ու վրացիներն են, որ ունին իրենց սեփական գիրը, մնացեալ ազգերը կը գրեն օգտագործելով կամ լատինական կամ կիրիլեան այբուբէնը: Հէնց գրերու ստեղծումով էր, որ արժեւորուեց հայոց լեզուի եւ մշակոյթի պահպանութիւնը: Հայերն իրենց մշակութային արժեքները յաւերժացուցեր  են նաեւ  հայկական գորգին վրայ: Պատմական Հայաստանի գրեթէ բոլոր նահանգները գորգ են գործեր: 13-րդ դարի յայտնի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն Փոքր Հայք ճամփորդութենէ ետք պատմեր է, որ հայերը եւ յոյները ժամանակին կը գործեին ամէնանուրբ եւ բարձրարուեստ գորգերը:

Ազգային արժեքներուն ցանկը իր ուրոյն տեղն կը գրաւէ ազգային հագուստը՝ տարազը: Այն կարտայայտէ  ժողովուրդին մտածողութիւնը: Այն ոչ միայն արտայայտեր է մեր ինքնութիւնը, այլեւ եղեր է այդ ինքնութիւնը պահպանող ազդակներէն մէկը՝ ունենալով դարաւոր պատմութիւն եւ ըլլաով նոյնքան հարուստ ու բազմազան, ինչպիսին մեր բազմաբարբառ լեզուն է: Խօսելով ազգային հագուստին մասին՝ ազգային արժեքներու շարքը պետք է առանձնացնինք նաեւ ազգային երգն ու պարը: Ազգային պարը, թերեւս ազգի ամէնաիւրայատուկ եւ տարբերակիչ մշակութային տարրն է, որն առօրեայի եւ խնջոյքներու անբաժան մասն կը կազմէ : Այն ժողովուրդին բնորոշ գիծերու, ապրելակերպի եւ քաղաքակրթութեան աստիճանի կարեւոր արտայայտչամիջոցն է:

Ազգայի արժեքներուն այս ցանկը կարելի է անվերջ շարունակիլ, քանի որ հայերու ազգային արժեքներն են՝ պատմութիւնն ու անցած ճանապարհը, յաւատալիքները, մշակութային հազարամեա նիւթական եւ ոչ նիւթական ժառանգութիւնները, որոնք բազմաթիւ են: