Քասախին կիրճը յայտնաբերուած է ժայռափոր դամբարան 

  • by Western Armenia, February 17, 2024 in Հասարակութիւն
93 դիտում

Օհանավան գիւղին տարածքը՝ Քասախի կիրճը, հայտնաբերուած է ժայռափոր դամբարան, որն, ըստ մասնագէտներու նախնական գնահատումին, կը վերագրուի  վաղ քրիստոնէական ժամակաշրջանը։

Դամբարանը վաղ քրիստոնէական դարաշրջանի է, ինչը կը նշանակէ, որ այն մեծ մշակութային արժէք է: Մեր բոլորի, ինչպես նաեւ ոլորտին մասնագէտներու համար այն անգնահատելի արժէք ունէ։ 

Առաջիկային բազմաթիվ ուսումնասիրութիւններ կիրականացուին, զուգահեռներ կտարուին, կհամադրուին պատմական սկզբնաղբիւրներու հետ, որու  արդիւնքը կբացայայտուի դամբարանին իրական պատմական արժէքը։ Տարածքին առանձնացումը կը կարեւորուի  նաեւ յայտնաբերուած շարք մը հետաքրքիր նմուշներով: Յայտնաբերուած են ձիթաճրագներ, տարբեր կաւէ առարկաներ, որոնք բնակիչն արդեն հանձնած է  համապատասխան կառոյցներուն։ Ատոնք կմաքրուին, կուսումնասիրուին եւ կյանձնուին համապատասխան  որեւէ թանգարանի: Յոյս ունինք, որ պեղումներու արդիւնքը հետաքրքիր նոր բացայայտումներ կ՚ըլլան։

Փորձագիտական հանձնաժողովին մէջ քննարկումներէն ետք յուշարձանը կստանա նորայայտ յուշարձանին կարգավիճակ: Տարածքին սեփականատիրոջ  հետ  առաջին փուլով կկնքուի համապատասխան  պահպանման պարտաւորագիր, որտեղ կամրագրուեն անոր պարտաւորութիւնները, իսկ յաջորդ քայլերը կիրականացուին  արդեն ուսումնասիրութիւններու արդիւնքներէն ելնելով: