Sevgili vatandaşlarımız, Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı ile  İran’daki Tarihi Kiliseler Merkezi, sizi Şerli Avetyan’ın “İran’ın Ermeni Kiliseleri” adlı kitabının 22 Temmuz’da saat 19:00’da “Ermeni Birliği Haçı” Sivil Toplum Kuruluşu binasındaki (Machants Evi) sunumuna katılmaya davet ediyor. . Adres: RA, c.Eçmiadzin 1101, Şahumyan 36. Giriş ücretsizdir.

Ermeni insanlar, Batı Ermenistan’ın bağımsızlığı konusunda bir zihniyet devrimi gerçekleştirmelidir