BATI ERMENİSTAN- Nairi , Asur’a karşı mücadelede Ermeni aşiretlerinin birleşmesinden sonra kurulan bir Ermeni devletiydi. O zamanın eski çivi yazılı tabletlerinde, Nairi Kralı’ndan genellikle Ararat krallığının kralı olarak bahsedilirdi. Bu nedenle, “Ararat Krallığı” veya Van Krallığı (Urartu) terimi genellikle Nairi’ye atıfta bulunmak için kullanılmıştır. 

Van Krallığı, Van Gölü çevresinde ve Biaynili aşiret birliği üzerine kurulmuştur. Kral Arman döneminde, Van Krallığı’nın başkenti Arzaşku olarak da bilinen Arceş şehriydi.

5. yüzyıl tarihçisi Movses Khorenatsi’ye göre, Van hükümdarlarının ilk kraliyet hanedanı, muhtemelen Ermenilerin soyundan gelen Hayk’ın soyundan gelen Haykyan hanedanıydı. Ancak Kral Arman’ın saltanatından kısa bir süre sonra Haykyan hanedanı siyasi sorunlar nedeniyle güç kaybetti. 

Makalenin tamamı çevrimiçi mevcuttur.

“TC’de En Uzun Türk Dizisi; Hırsızlık”

Bir Cevap Yazın