Azerbaycan makamlarının cep politikacıları, tarihçileri ve uzmanları, tarihimizin çarpıtılmasıyla gece gündüz meşguller. Bu insanların milliyeti burada hiç önemli değil, çünkü kendi vicdanını ve bir uzmanın onurunu para için satanlar herhangi bir milliyetten olabilir. Bu kişiler genellikle diğer “tarihçilerin” ve “uzmanların” “eserlerini” ve “analizlerini” “delil” olarak kullanırlar. Örneğin, önde gelen Ermeni karşıtı makaleleri olan bir tarihçi ve askeri uzman olarak takdim edilen Oleg Kuznetsov, yakın zamanda Kutuzov ıı. Dereceden kızıl bayrak sahibi kahraman Ermeni 89. Tamanyan’ın tarihini çarpıtmaya dahil oldu.   

Özellikle bir makalesinde Kuznetsov, Ermeni 89. Tamanyan Tümeni’nin Berlin’e zaferle ulaştığını sorgulayarak tümenin tarihi hakkında yanlış bilgiler veriyor. Makalenin yazarı, İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB’de Kafkas cephesinde meydana gelen olaylar hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymakta, Tümenin şanlı adını aşağılamakta ve tahrif etmektedir. Bunu yaparak, Ermenilerin Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferdeki paha biçilmez rolünü küçük düşürmek istiyor. Aslında tarihi çarpıtanlar çok çalışmak zorunda kalacaklar çünkü gerçeği saklamak için Fransa’da, Amerika’da ve Ermenilerin kahramanca geçmişinin kaydedildiği tüm ülkelerde tarihin bu dönemini çarpıtmak zorunda kalacaklar.

Bütün bunların muhatabı sadece uluslararası camia ve bilim camiası değil, aynı zamanda Ermeni milletinin kendini tanımasından dolayı güçlü olan dokunulmazlığının zayıflamasıdır.  Ve geçmişin zaferleri bile büyük bir ateşi tutuşturabilecek kıvılcımlardır.

Yazının tamamı aşağıdaki linkte mevcuttur․

“TC’deki Ümmetin Gaspçısı Hepten Mala Mülke Çökmeye Başladı”