Ermenistan Cumhuriyeti’nin İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Avrupa Parlamentosunun Fransız Üyesi, Dış İlişkiler Komitesi Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Başkanı, La République en Marche Partisi Avrupa Konseyi Delegasyonu Başkanı Natalie Luazo’yu makamında kabul etti.

Arman Tatoyan, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Ermenistan sınır sakinlerinin haklarının ihlal edildiğine dair gerçekleri sundu.

İnsan Hakları Savunucu özellikle, Syünik ve Geğarkunik köyleri arasındaki yollarda Azeri askeri, bayrağı veya işareti olmaması gerektiğini kanıtlayan kanıtlar sunmuştur.

Ombudsman Tatoyan, Azerbaycanlı askerlerin düzenli olarak ekinleri, otları toplama, hayvan çalma, nüfusa karşı tehdit oluşturma gibi engellere neden olduğunu kaydetti.

Azerbaycan askerlerinin bu suç eylemleri, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını yaşama, mülk sahibi olma, diğer hayati haklardan, hayvancılıkla uğraşma ve aile geliri elde etme fırsatından mahrum etmeyi amaçlamaktadır.

“Var Oluşumuz Ve Mücadelemizle Batı Ermenistan’daki İhaneti, İşgali Ve Sömürgeciliği Yıkacağız”