Sevgili Yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu westernarmeniatv kendi reklamını yapmamaktadır.

Yıllarımızın çalışmaları, yurttaşlarımız arasında vatan ile bağın geliştirilmesini ve sürdürülmesini amaçlamaktadır.

Bu tarihi süreçte ulusal taleplerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir.

Karşılaştığımız zorluklara ve meydan okumalara karşı birlikte hareket etmek, zamanımızın uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen adil haklarımızı tesis etmek.

Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır.

Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor.

Birlikte daha fazlasını yapabiliriz.

Siz yoksanız biz bir eksiğiz.

“TC’de Şeriat Düzeni İnşa Ediliyor”

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424