Büyük Ermenistan’ın batı kesiminde anavatanları olan Batı Ermenistan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermeniler, nihai bir asimilasyondan kaçınmaya çalıştılar. Birçoğu yavaş yavaş Türkçe konuşmaya başlasa da, kimliklerini korumak amacıyla, Ermenice bilmeyenlere yardım etmenin bir yolu Ermeni alfabesiyle Türkçe yazmaya başlamasıdır. İmparatorlukta Yunan ve Şüryani harflerle Türkçe edebiyatı da yaygındı.

Ermeni harflerle yazılmış Türkçe  el yazmalarının yanı sıra basılı edebiyat, özellikle popülerdi ve birçok alanı kapsıyordu. Ermeni yazısı ile Türkçe, imparatorluğun Aydınlanma hareketinde önemli bir rol oynamış ve Türkler de dahil olmak üzere çeşitli halklar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır.  

Arap harflerinin Ermeni alfabesiyle değiştirilmesi olasılığı üst yönetim çevrelerinde defalarca tartışıldı.

Ermeni alfabesiyle Türkçe mirasını konu alan CivilNet’in filmi aşağıdaki linkte:

“Şam’daki Cuma Namazından, 5 Milyon Mülteciye. İşte Türkiye Bu”