Uzmanlara göre, Batı Ermenistan’ın demografik verilerinde belirli sapmalar var, Ermeniler baş vergisinden kurtulmak için genellikle bir çocuğun doğumunu kaydettirmediler.

Patrikhane veya folklor araştırmacılarının gerçekleştirdiği nüfus sayımı belgelerinde, özellikle Ermeni hane veya şehirlerin ailelerinin üyelerinin sayısında; Ermeni köylerde şehirlerden daha çok olduğunun altı çizildi.

Batı Ermenistan’ın hemen hemen tüm eyaletlerinde ataerkil aileler vardı.

20. yüzyılda Türkiye’nin resmi demografik verileri Ermeni demografik verileriyle karşılaştırılıyor. Bu veriler, memorandumlarda, hatıra defterlerinde, yurtsever birliklerin arşivlerinde yer alan bilgiler sayesinde zenginleşmiştir.

Bu konuda zamanında,  Konstantinopolis’teki Ermeni Patriği Nerses Varjapetyan tarafından Batı Ermenistan’ın ilçelerine gönderilen  din adamları ve özellikle Garegin Srvandztyants çok değerli çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Patrikhane tarafından yürütülen nüfus sayımı verileri Teodik (Theodoros Lapcinciyan) ve Ermeni tarihçiler Raymond (Harutyun) Gevorgyan ile  Paul Papacyan’ın çabalarıyla yayınlandı.

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünün Ermeni Tarihi ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım Bölümü’nde kıdemli araştırmacı, Tarih Bilimleri doktoru Arpine Bablumyan konuya değiniyor ve Halk radyosunun “Ermeni Sorunu” programında bu sorunu işliyor.

Program aşağıdaki linkte mevcuttur.

https://soundcloud.com/armradio/02082021

“Tayyip’in 10 Konuşmasından 9’u Yalan 1’i Şüpheli”