Artsakh Cumhuriyeti Savcılığı, “Mix Media” LLC’nin Müdüründen, şirket tarafından yasal olarak kullanılan radyo frekanslarının, Artsakh topraklarında bilinmeyen bir kaynaktan susturulduğuna dair bir rapor aldı. 

Bilgi Artsakh Savcılığı tarafından verildi.

Rapora dayanarak, bir dizi “FM” radyo frekansının ölçülmesi, ilgili meslek kuruluşunun uzmanları tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, 87-100 MHz “FM” bandında, Artsakh’ın Askeran bölgesi Azerbaycan yönünden gelen ve yerel frekansları susturan, böylece sorunsuz çalışmasını engelleyen 3 saniye ve 7 saniye aralıklarla tekrarlanan bir sinyal bulunmaktadır.

Raporda, “Ceza davasının ön incelemesi, ilgili radyo frekansının Artsakh’ta bir kullanıcısı tarafından  frekans dalgası değiştirdiği durumda bile yukarıda belirtilen bozucu sinyalin yeni bir frekansla etkinleştirildiğini doğruladı. Yukarıda bahsedilenler, Azerbaycan tarafının bu tür yollarla Artsakh’ta halkın bilgilenme hakkının gerçekleşmesini kasten engellemeye çalıştığını ve aynı zamanda ekonomik kuruluşun da maddi zarara yol açtığını belirtmek için gerekçe teşkil etmektedir. Söz konusu ceza davasında açıklığa kavuşturulan koşullar, Artsakh Cumhuriyeti’nin yetkili organlarına ve Artsakh Cumhuriyeti’ndeki Rus barış güçleri birliklerinin komutanına bildirildi” denildi.

“TC Ülkesini Cehalet Sarmış Durumda”