Türkolog Varujan Geğamyan’ın Türk TİKA kuruluşu ile ilgili Facebook gönderisini sizlere sunuyoruz.

SSCB’nin çöküşünden sonra, Türkiye kendi etki alanını oluşturmak (diğer bir deyişle Pan-Türkizm’i teşvik etmek) için eski Sovyetler Birliği’ni aktif olarak işgal etmeğe çalıştığında, birincil hedefleri Türkçe konuşan cumhuriyetler ile Rusya Federasyonu’ndaki Türkçe konuşan nüfusuydu.

Aradan 30 yıl geçti ama bu çalışma devam ediyor, daha profesyonel ve hedefli hale geliyor.

Bu zaman zarfında Pantürkizm propagandasının ve tanıtımının en önemli araçlarından biri de devlet teşkilatı Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olan TİKA’dır. Türkçe konuşan ülkelerin ve halkların seçkinlerinin eğitimi ile ilgilenen, Türk üniversitelerinde okumak için burs sağlayan bu kuruluştur.

Ortalama tahminlere göre, TİKA programları kapsamındaki yıllarda Türkiye’de Türkçe konuşan ülkelerden ve Rusya’dan 26.000 öğrenci eğitim gördü. Böylece, bu ülkelerde uzun süredir üst sıralarda yer alan Türk yanlısı görüşlere sahip Sovyet sonrası bir elit oluştu. TİKA’ya paralel olarak birçok devlete ait ve özel kuruluş da benzer faaliyetler yürütmektedir.

“Tayyip Parkinson”