906 yılından 2014 yılına kadar toplam 74 katliam yaşayan Êzîdîler en fazla katliama uğrayan halktır. 

Güneş ve doğaya inanma yerine Ortadoğu’daki temsilcisi olan İslamiyet’i kabul etmedikleri için başlayan ilk kılıç, ilk katliam darbesi bitmeden bugüne kadar devam ediyor.

Kitlesel sürgünlerle, ölüm tarlalarında ne zaman- nereden-nasıl geleceği belli olmayan ölümlerle tanıştılar. Kadın ve çocuklar cinsel köleliğe zorlandı. Mağaralara tıkılıp diri diri yakıldılar.

3 Ağustos, tüm dünyada Êzîdîlere uygulanan Soykırım Günü olarak anılıyor. 

Bizler de ülkesi işgal edilen, ezilen ve horlanan mazlum halklar olarak ​Êzîdî halkına karşı işlenen soykırımı lanetliyoruz.

Êzîdîler tıpkı Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Keldaniler gibi soykırım ve kitlesel sürgünden dolayı tarih boyunca anavatanları dışında her yerde çoğunluk olarak yaşamak zorunda bırakıldılar.

Bu utanç verici köleliği ortadan kaldıracak olan Êzîdî halkının ve bölgedeki yerli halklarının birleşik devrimci mücadelesi olacaktır.

“Yaşasın Halkların Kardeşliği. Kahrolsun Soykırımcı Osmanlı-Türk Zihniyeti”