Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan Cumhuriyeti toprakları ile ilgili açıklamaları, bölgeyi Türk-Azerbaycan olarak sunmak için apaçık bir tahrif-manipülasyondur. 

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü, Tarih Bilimleri Doktoru, Akademisyen Aşot Melkonyan “Armenpress” ile gerçekleştirdiği bir görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karvacar’da Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen toprakları olan Sünik, Sevan ve Vardenis hakkında yaptığı ilgili açıklamaları yorumlayarak yukarıdaki fikri dile getirdi.

Tarihçiye göre Aliyev, Sünik, Sevan, Vardenis ve Yerevan’ın “tarihi Azerbaycan toprakları” olduğunu söylüyor. Halbuki her şeyden önce, Azerbaycan olarak adlandırılan mevcut  cumhuriyetin topraklarının, Türklerin 1918’de bu yapay cumhuriyeti oluştururken adını çaldıkları İran’ın kuzey bölgeleri olan tarihi Atrpatakan ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Aşot Melkonyan, “Böylece, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den başlayarak, Atrpatakan, Şaki, Şirvan, bütün Doğu Ermenistan’ı kapsadığı, yani Büyük Ermenistan’ın Utik, Artsakh, Paytakaran eyaletlerinin toprakları Ermeni nüfuslu,  Ermeni isimli ve Ermenilere ait idi ve 

burada 11. yüzyıla kadar herhangi bir Türk unsurundan bahsetmek çok saçma”

diye vurguladı.

https://armenpress.am/arm/news/1061071.html

“TC Halkı İçin Çaya Ekmek Banacağı Günler Geldi, Geçiyor Bile ”