Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Ermenistan Cumhuriyeti’nde Batı Ermenice diline özel bir statü verilmesinin yasal olanaklarını değerlendirme niyetindedir. 

Bu durum, hükümetin 2021-2026 yıllarını kapsayan beş yıllık planında belirtilmiştir.

Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti’nin devlet dilinin Ermenice olduğunu belirtir. Edebi Ermenicenin iki kolu vardır: Doğu Ermenice ve Batı Ermenice. Dil Yasasında vurgu, edebi Ermenicenin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması üzerinedir. Kanun özellikle “Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi dilinin edebi Ermenice olduğunu” belirtir. Ermenistan Cumhuriyeti, Ermeni imlasının birleştirilmesini teşvik ediyor. ”

Ermenistan Cumhuriyeti Dil Kanunu, özellikle hangi edebi Ermenice ile ilgili olduğunu belirtmez veya otomatik olarak her ikisine de atıfta bulunabilir.

Batı Ermenice  diline ilişkin bir hüküm de hükümetin 2017-2022 programında yer aldı. Özellikle, hükümetin, “2018-2022’de Diasporadaki Ermeni öğretmenler için eğitim kursları düzenlemeyi ve diasporadaki  Ermeni gençlerin Ermenice dil yeterliliği seviyesini artırmak amacıyla Doğu Ermenice-Batı Ermenice eğitim videolarını dağıtmayı, topluluklara eğitim kılavuzları, ders kitapları ve farklı kitaplar sağlamayı ve  diğer gerekli materyalleri sağlamayı planladığı belirtildi. 

“Yükselen Yıldız Batı Ermenistan”