Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, bağımsız bir devlet kurma sürecinin başladığını ilan eden ilk toplantıda Bağımsızlık Bildirgesi’ni 23 Ağustos 1990’da kabul etti.

Bildirgenin kabul edilmesinden hemen sonra, 24 Ağustos’ta, Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi’ne dayanarak, Ermenistan SSC Yüksek Sovyeti, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin adını Ermenistan Cumhuriyeti olarak değiştirmeye ve yürürlükte olan 12. toplantının Yüksek Konseyini, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilk toplantısının  Yüksek Konseyi olarak kabul edilmesine karar verdi.

Yaklaşık bir yıl sonra 21 Eylül 1991’de Ermenistan Yüksek Sovyeti, SSCB’den ayrılmaya ve bağımsız bir devlet kurma konusunda karar verdi ve referandum düzenledi.  Bağımsızlık oylamasına Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının %94.99’u “evet” dedi.

Bildirgenin 11. maddesi “Batı Ermenistan”a atıfta bulunmaktadır: Ermenistan Cumhuriyeti, 1915’te Osmanlı Türkiyesi’nde ve Batı Ermenistan’da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın  uluslararası olarak tanınmasını desteklemektedir.

“Yükselen Yıldız Batı Ermenistan”