Batı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı

DUYURU, 07 EYLÜL 2021

Sınır çizgileri, bu konuda Ermeni tarafı için egemen olan Batı Ermenistan’ı ve soykırım öncesi istatistiklerin demografik temeli dikkate alınarak belirlenmelidir, aksi takdirde suçlu failler işlenen suçlardan yararlanacaktır.

Sınır çizgilerini belirlemek gelenekseldir.

Günümüze kadar devam eden soykırım programlarının kurbanı olan Ermeni halkı gibi, nüfusun soykırım ve tehcir politikasına maruz kaldığı yerlerde sınırlar nasıl onaylanabilir?

Bu sınırlar, soykırım planlarının uygulanmasından önce mi, yoksa toplu katliamlar için ikramiye sağlamaya eşdeğer olan soykırımdan sonra ve bu planların devamı için mi çizilmiştir?

Ermeni halkının kendi topraklarının yerlisi olduğu göz önüne alındığında, sınırların çizilmesi, soykırımlardan önce belirlenmesi ve demografik oran dengesizliğini hedefleyen diğer politikaların yapılması mantıklıdır. Gerçekten de sınır belirleme süreci ancak demografik istatistikler temelinde soykırım başlamadan önce belirlenebilir, aksi takdirde katliamların failleri yararlanır.

Dolayısıyla Batı Ermenistan, toprak ilhakı amacıyla etnik temizlik politikasının şiddetle kınanması ve uluslararası hukuki-diplomatik gündeme dahil edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Üstelik bu satırlar, Batı Ermenistan’ın  (1920’de Ermenistan olarak tanınan) da üyesi olduğu Sevr Antlaşması’nın 92. maddesinde yer alan uluslararası hukuku görmezden gelemez.

Artsakh, Şubat 1920’deki Londra Konferansı’ndan, Nisan 1920’deki San Remo Konferansı’na kadar, Zengezur (Syunik), Karabağ (Artsakh), Cavakhk ve Nahiçevan, müttefik güçler tarafından Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçası olarak tanındığında uluslararası hukuka göre Ermenistan’ın bir parçasıdır.  Kafkas Bürosu’nun 5 Temmuz 1921 tarihli Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dahil etme kararı, görüşülmediği ve oylamaya sunulmadığı için geçersiz sayılır.

Yukarıdaki ilkelere uymayan ve  fiili bölgede uzun vadeli istikrarsızlığa yol açan herhangi bir karar geçersiz ilan edilecektir.

Lidia Markosyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı