Türk ordusu bundan 99 yıl önce Smirna-İzmir’e girdi. Eylül ayı sonuna kadar şehir ateş, şiddet ve Türklerle kaplanmıştı.

Şehrin tüm Hıristiyan ahalisi katledildi, sürüldü ve köleleştirildi. Türkler Smirna-İzmir Metropoliti Hrisostomos’u özel bir vahşi şiddetle öldürdüler.

Türkler, suçlarını haklı göstermek için, Ermenilerin ve Rumların “Hıristiyanlık görevi” olarak şehri yaktıklarını söylediler. Müslüman ve Yahudi mahalleleri hariç tüm şehir yakıldı.

Türk barbarlarının lideri Atatürk, askerlerinin yarattığı cehennemin izlerine bakarak alaycı bir tavırla şunları söyledi: “Türkiye’nin hainlerinden ve yabancılarından temizlendiğine dair bir ibretliğimiz var.”

Bu gün, Türklerin soykırımcı politikasını ve Türklerin faşist el yazısını bir kez daha kanıtlıyor. Batı Ermenistan bu tarihi suçu şiddetle kınamakta ve bundan 7 yıl önce Batı Ermenistan topraklarında aynı Türkler tarafından Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen korkunç soykırımı hatırlatmaktadır. 

“Türkiye’den Gelen Feryat BATTIK”

Bir Cevap Yazın