Son Artsakh savaşının yeniden başladığı sembolik gün olan 27 Eylül’de tarihçi Armen Ayvazyan’ın “Ermeni Askerliğinin Ahlaki Kuralları” başlıklı kitabın tanıtımı yapıldı.

Kitapta yer alan araştırma, 4.-5. yüzyıllarda Ermeni ordusunun ideolojik, ahlaki ve psikolojik değerler sistemini ortaya koymaktadır. Şövalyelik, samuray ve Ermeni askeri ahlaki kuralları Eski Ermeni askeri sınıfının Ermeni halkının zihniyeti ve kültürü üzerinde bıraktığı etkilerin yanı sıra eski Orta Çağ’daki Ermeni silahlı kuvvetlerinin sayısı da tasarlandı. 

Kitapta, Ermeni askeri özelliklerine yabancıların verdiği değerlendirmeler de  yorumlanmaktadır.

“Biri Betonların Efendisi, Biri Piskevitlerin Efendisi”

Հայ ժողովրդական «Մանի ասեմ» վիճակի և «Շաղքր-շուղքր» երգերն են: