Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı’nın desteği ve uluslararası ortakları ile diğer ilgili kuruluşların yakın işbirliği içinde Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın “İleri bilimsel teknolojilerin kullanılması ve Kaynakların Kapsamlı Korunması için İşbirliği” programı tarafından hazırlanan  Ararat  Ovasının atlası yayınlandı.

Ararat Ovası’nın Atlası, ovanın su kaynakları ile ilgili veri ve bilgilerin yanı sıra devlet kurumlarında mevcut olan veri ve bilgileri, ayrıca “İleri bilimsel teknolojilerin kullanılması ve Kaynakların Kapsamlı Korunması için İşbirliği” programının uygulanması sırasında toplanan ve analiz edilen coğrafi verileri içerir.

Atlas, hem kartografik hem de istatistiksel bilgiler içermektedir. 48 tematik haritadan oluşmaktadır.

մաս 1մաս 2մաս 3

“Şerdoğan uluslararası ‘Turkey Tribunal’ önünde”