Vera Sahakyan’ın yazdığı “Gatoğikos Mkrtich A. Khırimyan’a gönderilen mektuplara göre Muş’un Bulanık ilçesinin Ermeni nüfuslu köyleri” başlıklı  çalışması yayınlandı.

Çalışma, Muş’un Bulanık ilçesine adanmış. Yeni keşfedilen Osmanlı kaynakları aracılığıyla ilçenin oluşumuna değiniliyor. Maştots adlı eski el yazmaları müze-enstitüsü Matenadaran’da tutulan Ermeni göçmenlerden Gatoğikos Mıkırtiç A. Khırimyan’a gönderilen mektuplara dayanarak, vilayetin Ermeni nüfuslu köylerinin bir listesi, kapsamlı açıklamalar ve notlar alfabetik sırayla derlendi. Her köye ayrılan bölüm, o köyün sakinlerinin mektuplarını içeriyor. Çalışma, Matenadaran Bilim Konseyi kararıyla yayınlandı. İngilizce’ye çevrildi. 

Kitap, Gatoğikos Mkrtich A. Khrimyan’ın   200. doğum yıldönümünde adandı.

“Erdoğan’ın TC’yi Getirdiği Durum ‘Turkey Tribunal’”