Ünlü tarihçi ve Profesör, ünlü Armenolog, Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör Artak Movsisyan’ın röportajlarından alıntıları yayınlıyoruz : “Movses Khorenatsi yazdığı ” Ermeni Tarihi ” başlıklı çalışmanın en başında, ilk tanrıların korkunç olduğunu ve dünyanın büyük iyiliğinin, dünyanın ve insanlığın başlangıcının nedeni olduğunu söylüyor. Onlardan Devler nesli  yaratıldı. Bunlardan biri de Hapetos soydan gelen Hayk idi. Khorenatsi, MÖ 2. yüzyılın Ermeni yazar,  Kral Vagharşak’ın emriyle yazan Mar Abbas Katina’dan alıntı yaptı.

Katina’nın kullandığı kaynaklar ise çok çeşitliydi: Mezopotamya kaynakları, Pers kaynakları, Helenistik kaynakları. Ve burada bir soru ortaya çıkıyor: Hayk Nahapet hangi Tanrı’nın oğluydu? Bu bilgi, Hıristiyanlığın kabulünden sonra yasaklandığı için Ermeni mitolojik kaynaklarında korunmamıştır. Mezopotamya kaynaklarında Tanrı Hayk’ın adı Tanrı Haya-Enki’nin adı olarak açıkça geçmektedir․ Onun hakkında bilgelik tanrısı olarak söz edilirdi, ibadeti doğrudan Fırat’ın ve  Dicle’nin   kaynakları ve Ermeni Platosu ile   bağlantılı idi.

Khorenatsi hangi kaynaklardan bilgi topladığını belirtmez, sadece Keldanilerin, Perslerin, Süryanilerin divanlarını yani arşivlerini ziyaret ederek kullandığından bahseder.

Khorenatsi aslında Orta Asya’nın tüm halklarının arşivlerini inceledi, mevcut tüm bilgi ve verileri işledi ve “Ermeni Tarihi” (Hayots Patmutyun) adlı eserini yarattı.

Bizim,  kendisinden önce Kurmlar  tarafından yazılmış benzer eserlerimiz vardı, ancak şimdi sadece anılar kaldı. Khorenatsi ayrıca, Aramazd’ın ibadetinin ana merkezi olan Bardzr Hayk eyaletinin Daranaghyats Ani kalesinde, kutsal bir pagan mektup arşivi olduğundan bahseder.

Bu kutsal pagan hikayelerine, tapınaklara iliştirilmiş arşivlere sahip olduğumuza dair çok sayıda kanıt var, bu arşivlerde tarihi kayıtlar,  yazıtlar toplandı, kaydedildi ve muhafaza edildi.

Antik hiyeroglifler olan Mehyan yazıları

Mehyanlar, hiyeroglif harflerle yazılmış metinlerin korunduğu eski Ermeni pagan tapınaklarıdır. Mehyan Yazıları  hiyeroglif şeklindedir, Tapınak mektupları veya Hıristiyanlık öncesi Ermeni harfleri çivi yazısı değil, ideogramlardır(her şekil bir anlam taşıyor). Mezopotamya’nın çivi yazılı yazıtları veya Mısır hiyeroglifleri gibi değiller.

Belirttiğimiz gibi Aramazd’ın ibadetinin ana merkezi Daranagh bölgesinde bulunuyordu. Ermeni Hıristiyanlık öncesi inancında kötülüğün tanrısı veya kötü tanrı yoktur, (Zerdüştlüğün aksine) Aramazd’ın  tek yüce tanrı olduğu bir monoteizm efsanesidir.

Aramazd ibadetinin ana merkezi, Fırat’ın kaynağında, Bardzr Hayk ilinde, Türkiye’nin bugünkü Yerznka-Erzincan bölgesinde, Ani-Kamakh kalesinin yakınında bulunuyordu. Ancak burada Ani kalesinden bahsederken Araks kıyısındaki Başkent Ani şehrini kastetmediğimizi dikkate almalıyız. Başkent Ani’den bahsetmiyoruz, bu nedenle günümüzdeki Türkiye topraklarında Erzurum yakınlarındaki Fırat Nehri’nin kaynağında Yerzınka-Erzincan bölgesi Daranaghyats Ani’yi vurguluyoruz.