Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin oluşturduğu Libya Veri Toplama Misyonu’nun 2016’dan bu yana yaşanan insan hakları ihlâllerini araştırdığı raporu yayımlandı.

BM, Libya’ya ilişkin hazırladığı raporda, Türkiye’nin Suriye’den bölgeye “çocuk savaşçı” gönderdiği kaydedilmiştir.

Raporda, Libya’daki iç savaşta Suriyeli çocuk savaşçıların da kullanıldığı ve Türkiye’nin bu “çocuk savaşçıların Libya’ya götürülüp savaştırılmasında” rol oynadığına dair ifadeler yer alıyor. Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Türk diplomatik kaynaklar ise iddiaları reddetti.

Raporda Türkiye’nin rolü şöyle anlatıldı:

2019 sonlarından itibaren elde edilen kanıtlara göre Türkiye, görünüşlerinden açıkça anlaşılacak şekilde 15-18 yaş arasındaki Suriyeli çocukların silah altına alınması ve Ulusal Mutabakat Hükümeti için para karşılığında Libya Ulusal Ordusu’na karşı savaşmasına aracı oldu. Bu çocuk savaşçılar muharip olarak veya güvenlik kuvveti gibi destekleyici görevlerde farklı alanlarda kullanıldı. İtaat etmemeleri halinde çoğu hapse atıldı, bir kısmı da yaralandı.

Raporda, bu uygulamanın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu da belirtildi.

“Pandora Papers; TC halkını Soyan Soyana”