Batı Ermenistan’ı işgal eden Türkiye, artık kaçıncı kez kendine has ikiyüzlülüğü ile Ermeni ulusuna ait zengin kültürel mirasın yanı sıra Ermeni mutfağına ait çeşitli yemekleri de kendine atfediyor. 

Son günlerde Türk haber ajanslarından biri Ermeni lavaşına atıfta bulunarak, o asırlık Ermeni ekmeğinin tarihinden bahsetmeyi “unuttu”, ancak Yerzınka-Erzincan lavaşının UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil olduğunu belirtmeyi de unutmadı.

Habersiz olmayanlara, Ermeni lavaş ekmeğinin Ermeniler tarafından yapıldığını, binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatmak isteriz. Lavaşla ilgili efsaneler bile var.

Lavaşın tüm tarihi hakkında ayrıntılara girmeden, kadim Ermeni kültürünün de unsurlarından olan tonir-tandırda pişirildiğini belirtmekle yetinelim. Yerli bir halk olan Ermeni ulusu, binlerce yıldır kendi yaşam biçimine uygun koşullar yaratmıştır, bunlardan biri tonirdir ve şimdi Türkler de dahil olmak üzere pek çok halklar bunu kendisine atfetmeye çalışmaktadır. Tonir, pagan zamanlardan beri Ermenilerin hayatında büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu yeraltı ateşi güneşe tapınmayı simgeliyordu.

Son olarak şunu belirtelim ki, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nin 26 Kasım 2014 tarihinde Paris’te düzenlediği 9. Toplantısında, Ermenistan Cumhuriyrti’nin sunduğu İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının UNESCO Temsili Listesi’ne  “Lavaş: Geleneksel ekmek yapımı, önemi ve Ermenistan’daki kültürel tezahürleri” adlı başvuruyu dahil edilmesine karar verildi.

“TC Utanmaz Bir Devlettir”