Birinci Dünya Savaşı sırasında 18 Aralık 1917’de Doğu Cephesi’nde Batı Ermenistan’ın Erzincan kentinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında ilk ateşkes imzalandı, bunun sonucunda 29 Aralık 1917’de Rusya, Türkiye-Ermenistan’ın (Batı) kendi kaderini tayin hakkını tanıdı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ikinci ateşkesi 30 Ekim 1918’de gerçekleşti, ve bugün biz, Şubat 1919’da Paris Barış Konferansı’nın hazırlanmasına ivme kazandıran bu yıldönümünü de anıyoruz. Bu ateşkes sonucunda 1920’nin ilk yarısında Ermeni devleti kuruldu ve Batı Ermenistan topraklarında tanındı. 

Ancak Kemalist birlikler, 27 Eylül 1920’de taahhütlerini ve anlaşmalarını hiçe sayarak Batı Ermenistan’ı yeniden işgal ettiler.

Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. 

“Gündem Yaratacak Ülke Batı Ermenistan”