Ermeni ve Ermeni olmayan çok sayıda programın talebi üzerine, Batı Ermenistan’ın Güney Amerika’daki Konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan, RAID MEDIÁTICO radyo istasyonuna yaptığı açıklamalarda, anavatanları olan Batı Ermenistan’da  yaşama hakkına sahip 10 milyon sürgün edilmiş Ermenilerin sorunlarıyla ilgili soruları yanıtladı.  

Dr. Guillermo Karamanyan yaptığı söyleşide, 23 Ağustos 1990’dan 21 Eylül 1991 tarihlerinde   eski Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerin, kendilerini 1920’de uluslararası kabul görmüş Ermenistan devletinin meşru halefleri olarak görmeyerek yanlış bir siyasi tavır takındıklarını ifade etti. 

Ona göre, bunun yerine Sovyet topraklarında haklarını ilan etmeye ve bağımsızlık kazanmaya karar verdi ve böylece, 1920 yılında kabul edilmiş Ermeni devletinden ayrıldılar.

Bu bölünme, mevcut Ermenistan Cumhuriyeti’nin Batı Ermenistan topraklarını uluslararası talep etme hakkını kaybetmesine yol açtı; ve bu karar 1920’de uluslararası haklar kazanan mevcut Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin varlığını haklı kılıyor.

Sürgün edilen tüm Ermenilerin, atalarının beşiği olan devletin güçlendirilmesi için vatandaş olmaları gerektiğini açıkladı. 

Ona göre biz, bu uluslararası hukukta hakkımız mevcut ve bizler bunu uygulamalıyız.

“Batı Ermenistan Mücadelesi Sonsuz Zafer İse Kaçınılmazdı”