9 KASIM 2021 KARİN- Birleşik Krallık Avam Kamarası ilk okumada Ermenilere karşı işlenen soykırımın tanınmasına ilişkin tasarıyı görüştü.

Tasarı Muhafazakar Milletvekili Tim Lawton tarafından sunuldu ve Avam Kamarası tarafından oybirliğiyle kabul edildi. O, tasarının üç ana hüküm içerdiğini kaydetti.

Birincisi, 1915-1923 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Ermenistan’daki Ermenilerin soykırım olarak nitelendirilen fiziksel imhasıdır. (Ermenilere yönelik soykırım, Türk hükümeti tarafından Ermeni devletine karşı Batı Ermenistan topraklarında işlenmiştir).

Birleşik Krallık Avam Kamarası ilk okumada Ermenilere karşı işlenen soykırımın tanınmasına ilişkin tasarıyı görüştü.

İkincisi, Ermenilere yönelik soykırımın kurbanları da dahil olmak üzere, soykırımların anısına yıllık etkinliklerin uygulanmasıdır.

Üçüncüsü, Ermenilere yönelik soykırım, ilgili insan hakları ihlalleri ve savaş suçları eğitimi hakkında bilgilerin tanıtımı.

Batı Ermenistan Hükümeti, tasarının kabul edilmesinin birkaç nedenden dolayı Büyük Britanya için önemli olduğunu belirtti. Örneğin, Birleşik Krallık Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine, temel değerlerine, ayrıca 142 ve 220-230. Maddelerin hükümlerine atıfta bulunan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına  bağlılığını yeniden teyit edecektir. 

24 Mayıs 1915’te Üçlü Anlaşma, Türkiye’nin Ermenistan Cumhuriyeti’nde yaptığı katliamlardan ilk kez Türk hükümetinin sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Fransa, İngiltere ve  Rusya, 24 Mayıs 1915 Üçlü İtilaf Bildirgesi ile katliamlarından Türk hükümetini sorumlu tuttu (Kaynak RDİP / HAVASİ AJANSI)․

“Yaklaşık bir aydır Ermenistan’ın Kürt, Türk nüfusu, Osmanlı makamlarının izniyle ve çoğu zaman da yardımıyla Ermenileri katlediyor. Bu tür katliamlar, Karin-Erzurum, Dercan, Eğin, Akn, Bitlis, Muş, Sasun, Zeytun ve tüm Kilikya’da Nisan ayı ortalarında (yeni bir tarzda) gerçekleşti. Van yakınlarındaki yaklaşık yüz köyün sakinleri öldürüldü ve şehrin Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuşatıldı. Aynı zamanda, Konstantinopolis’te, Osmanlı hükümeti masum Ermeni nüfusa acımasızca davrandı. İnsanlığa karşı işlenen bu tür suçlar ışığında, müttefik hükümetler, Osmanlı hükümetinin tüm üyelerini ve bu tür katliamlara karışan ajanlarını bu suçlardan bizzat sorumlu tutacaklarını açıkça beyan ettiler.”

Buna ek olarak, Birleşik Krallık Ermenilere karşı işlenen soykırımı ARMENOSİD’i tanıyarak insan haklarının korunmasına olan bağlılığını güçlendirecektir, çünkü bu büyüklükteki bir suçun cezasız kalması tekrarlama riski taşır. Büyük bir küresel oyuncu olarak İngiltere, Ermenilere karşı işlenen soykırımı tanıyarak, insanlığa karşı suçlar konusunda farkındalık yaratmak için soykırımın araştırma konusunda katkıda bulunacaktır.

Batı Ermenistan hükümeti bunu açıkladı: “Büyük Britanya, 24 Mayıs 1915’te Ermenilere karşı işlenen soykırımı kınayan az sayıdaki Batılı ülkeden biridir. Bugün, bu gerçeğin Tim Lawton’ın yasa tasarısı aracılığıyla tanınması, Büyük Britanya’nın 1919 (Versay Antlaşması) ve 1920  (Sevres Antlaşması)  yükümlülüklerine karşı olan adaletsizliğinin düzeltmesine izin verecektir.”

Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD, 20. yüzyılda işlenen ilk soykırımdır.

Türkiye, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında 1,5 milyondan fazla Ermeni’yi öldürmekle ilgili suçlamaları reddediyor.

Batı Ermenistan’da Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD, Rusya, Fransa, Bolivya ve ABD dahil olmak üzere birçok ülke ile Yunanistan, Kıbrıs, Arjantin, Belçika, Galler ve İsviçre Ulusal Konseyi,  Kanada, Polonya ve diğer birçok ülkenin Yüksek Parlamentoları tarafından tanındı. 

Kararın ikinci okuması 22 Mart 2022’de planlanıyor. 

Karin Abrahamyan

Soykırım Suçları Sonuçları ve  Tazminat Bakanı

“Türk Faşizmine Karşı Omuz Omuza”