Güvenlik Konseyi Bildirisi, devlet sınırlarının sınırlandırılmasına ilişkin AGİT İlkeleri ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Yönergelerini göz ardı etmektedir. Bu belgeler, insan haklarının korunmasından, herhangi bir sınırlama sürecinin vazgeçilmez bir bileşeni olarak bahseder. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi’nin Goris-Kapan ve Kapan-Cakaden yollarına ilişkin açıklaması, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası toplum tarafından tanınan insan haklarını ihlal etmektedir. Bu görüşler, Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan’ın açıklamasında belirtilmiştir.

Güvenlik Konseyi’nin açıklaması, SSCB’nin doğrulanmamış haritalarına atıfta bulunuyor.

Buna dayanarak, bu yolların bölümlerinin Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında olmadığı ileri sürülmektedir. Daha sonra açıklamada, aslında Azerbaycan tarafının söz konusu yolları kontrol etmesine izin veren bir alternatif yol ağının oluşturulmasından bahsediliyor.

Açıklamada, “Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı’na göre, bu açıklama insan haklarını tamamen göz ardı ettiği gibi, Ermenistan Cumhuriyeti halkının Anayasa ile güvence altına alınan ve uluslararası hukuk tarafından tanınan yaşamsal haklarını da büyük ölçüde ihlal ediyor” denildi.

Burada Tatoyan, Anayasa’nın vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesinin ve korunmasının devlet iktidarının sorumluluğunda olduğunu belirten 2. maddesine atıfta bulunuyor. 191. Maddenin 1.bölümü, Ermenistan Cumhuriyeti ombudsmanının devlet ve yerel yönetim yetkilileri tarafından insan hakları ve özgürlüklerinin korunmasını denetlediğini ve bu hakların geri verilmesini desteklediğini belirtir.

Güvenlik Konseyi Bildirisi, ayrıca AGİT’in 19 Aralık 2017 tarihli Devlet Sınırlarının Çizilmesi Rehberi’nin yanı sıra BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin sınır çizme yönergesini göz ardı ediyor. Tatoyan’a göre, “Bu belgeler, insan haklarının korunmasını herhangi bir sınır çizme sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak kaydetmektedir.”

Açıklamada, “Savaşın başlangıcından bu yana, Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunuculuğu Bürosu, Goris-Kapan ve Kapan-Cakaden şehirlerarası yollarında sözde Azerbaycan gümrük kontrol noktalarının kurulması hakkında, buna ek olarak nüfusun fiziksel ve psikolojik dokunulmazlık, mülkiyet ve ekonomik faaliyetler, çocuk haklarının ihlali hakkında kanıtlar  topladı” denilmektedir.

25-27 Ağustos da dahil olmak üzere, Ermeni tarafına ait ulaşım araçlarına yönelik silahlı tehditler, korkutmak için çocukların olduğu bir otobüsün durdurulması, Ermenistan Cumhuriyeti’nde bulunan İran’ın yasal vatandaşlarından yasadışı ödemelerin alınması vb. gibi yolun keyfi olarak kapatılmasına ilişkin daha önceki gerçeklerden söz ediliyor. Kapan-Cakaden yoluna gelince, sözde Azerbaycan mevzisinin kurulmasından sonra, Kapan’ın altı köyü karmaşık insani sorunlarla karşı karşıya kaldı: Cakaden, Şikahoğ, Sraşen, Tsav, Nerkin Hand ve Şişkert.

Azerbaycanlı askerlerin bu yolun farklı yerlerinde bulunması vatandaşların serbest dolaşımını kısıtlıyor, 14 Kasım da dahil olmak üzere silah ve maskeyle yol kesme vakaları da kaydedildi.

Açılamada, “Alternatif yolların yapılması sınır köylerinde oturanların güvenlik sorununu ortadan kaldırmıyor. Savaşta askerlerimizi ve sivillerimizi şehit eden ve cezalandırılmamış Azerbaycan teşkilatlarının temsilcileri şimdi Goris-Kapan ve Kapan-Cakaden yollarında bulunuyorlar “deniyor.

İnsan Hakları Savunucusu, Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerin kamuoyuna açıklama yapmadan önce yukarıda belirtilenleri dikkate almaları gerektiği sonucuna vardı.

turk-Ombudsman, Ermenistan Cumhuriyeti makamlarının kamuoyuna açıklamalar yaparken yukarıda belirtilenleri dikkate almak zorunda oldukları sonucuna varmıştır.

“Türk İşgalci Faşşistlerine Geçit Yok”

Bir Cevap Yazın