Batı Ermenistan coğrafyasının Dersim bölgesinde Osmanlının hamidiye alaylarının 1894’te  başlattığı toplu katliamları daha sonra devam ederek ittihatçıların başlattığı sürgün ve asimilasyon politikası ile çok ağır sonuçları olan 1915-1923`de daha da büyük toplu katliamlara sebep olmuş.

Devam eden soykırım politikasi, 1937-1938 ‘de yapılan katliamların akabinde günümüze kadar devam eden kültürel asimilasyon Dersim’de çok kalıcı zararlar vermiş. 

Bir şekilde fiziki tahribatlar ile birlikte otokton Ermeni ulusun kültürüne, inancına, gelenek ve göreneklerine yapılan müdahaleler, Ermeni kimliğini gizlemeye ve inkar etme noktasına getirmiştir.

“Dersim Hay Platformu” işte bu köksüzleştirme amacı taşıyan müdahalelerin açtığı yaraları sarmak için ve Dersim otokton halkının kültürünün, kimliğinin yaşatılması ve korunması için mücadele alanı açmıştır.

Dersim Ermenileri ve dostları olarak “Dersim Hay Platformu” ile bir araya gelip tek vücut olmaya karar verdik.

Amacımız dünyanın her yerine dağılmış Batı Ermenistanlı Ermeniler ile ve Dersim’de yaşayan kardeşlerimiz ve dostları ile bağları güçlendirip kültürel faaliyetler ile etnik Ermeni kimliği ve kültürünü Dersimde özgürce yaşatmak, dersim halkına ekonomik katkıda bulunmak için projeler üretmek.

“Parlayan Yıldız Batı Ermenistanı”