16 Kasım 2021 tarihinde, saat 13:00 civarında, Azerbaycan Cumhuriyeti askeri-politik liderliği, BM Sözleşmesinin 2. Maddesinin 4. bendini, BM Genel Kurulu’nun XXIX Oturumunun 3314 sayılı Kararının (a), (b) ve (c) maddelerini, 17 Haziran 1998’de kabul edilen Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. mükerrer maddesinin gerekliliklerini büyük ölçüde ihlal ederek, yasaklı savaş yöntemlerini kullanarak, ulusal nefret güdüsüyle, silahlı kuvvetleri kullanarak, topçu, zırhlı araçlar, çeşitli kalibrelerde ateşli silahlar kullanarak, saldırgan bir savaş başlatarak ve bir saldırı eylemi gerçekleştirerek Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ihlal etti.

Agresif bir savaş yürüten Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, BM Uluslararası Silahlı Çatışma Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Sözleşmenin normlarını büyük ölçüde ihlal ederek askeri üstünlük elde etmeyi amaçlamaktadır.

Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun bir dizi maddesince EC Merkez Askeri Savcılığı’nda ceza davası açıldı.

Batı Ermenistan, Azerbaycan’ın bu suçlarla dolu eylemlerini şiddetle kınamakta, medeni dünyayı mevcut durumu makul bir şekilde değerlendirmeye ve tüm Ermeni halkını adalet için birleşmeye ve birlikte savaşmaya çağırmaktadır.

“Batı Ermenistan İleri Komuta”