“Hadrut’un İşgalinden Arındırılması” adlı sivil toplum kuruluşu, Facebook sayfasında Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilen Artsakh’ın Hadrut bölgesinden fotoğraflar yayınladı ve notu yazdı: “1926 ilk Sovyet nüfus sayımına göre,  Hadrut bölgesinin nüfusu 24.685’i (%98) Ermeni olmak üzere 25.247’ye ulaştı.

Bölgede çoğu Orta Çağ’da, Ani Ermeni Krallığı döneminde, Ermeni Khaçen devletinde, Ermeni krallığı Dizak’ta inşa edilmiş 93 manastır ve kilise bulunuyordu.

Büyük Ermenistan’ın (2. yüzyıl – 5. yüzyıl) pagan ve Hıristiyan dönemine ait tapınaklar da vardı. Hemen hemen her kilisenin yanında eski Ermeni mezarlıkları bulunuyordu. Bugün Hadrut, yerli halkı zorla yerinden eden ve tarihi anıtları hunharca yok eden barbarların elinde işgal altında bulunuyor.”

“Batı Ermenistan Uyanıyor Kaç Erdogan Kaç”

Bir Cevap Yazın