2020 Artsakh savaşı, Ermenistan Cumhuriyeti’nin askeri pozisyonu ve politikasındaki birçok zayıflığı ortaya çıkardı.

İlk başta  İngilizce olarak “2020 Karabağ Savaşı ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin Geleceğinin Dış Politikası” başlığı altında yayınlanan “Beyaz Kitap”, daha sonra Ermenistan Cumhuriyeti’nde Ermenice olarak geniş çapta dağıtıldı ve  okundu. Şu anda Ermeni Barış Girişimi web sitesinde Fransızca olarak mevcut.

Kitap, savaşın yenilgisine yol açan eksiklikleri derinden inceliyor. Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığından bu yana faaliyet gösterdiği askeri-jeopolitik ortamı netleştiriyor, seçimler ve gelecekteki reformlar için önerilerde bulunuyor.

Yazarlar, kamuoyunda tartışmayı teşvik etmeyi, aynı zamanda yetkililerin yeni bir diplomatik ve ulusal güvenlik politikası formüle ederken sorunları yeniden yorumlamalarına yardımcı olmayı umuyorlar.

Bu Beyaz Kitapta, Batı Ermenistan ile ilgili olarak Artsakh’ın mevcudiyetinin yasal sorunu 

Şubat 1919 Barış Konferansı, Şubat 1920 Londra Konferansı, Nisan 1920’deki San Remo Konferansı, 25 Haziran 1920 tarihli Türk Muhtırası’na Müttefik Yüksek Konseyi’nin yanıtı, 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nın imzalanması ve 22 Kasım 1920 tarihli Başkan Woodrow Wilson’ın Tahkim Kararı ile dikkate alınmadığı belirtilmelidir.

“Batı Ermenistan; Küllerinden Yeniden Yükselen Bir Değer”