BATI ERMENİSTAN- 16 Kasım 2021’de Vardenis ve Cermuk operasyonları sırasında Batı Ermenistan genel seferberlik ilan etti, ve bugün cephede özellikle Geğarkunik bölgesinde çatışmaların yeniden başladığını görüyoruz.

22 Kasım 2021 tarihi, Başkan Woodrow Wilson’ın Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırı resmen tanımlayan Tahkim kararının 101. yıldönümüydü.

Bu yıldönümü şimdi Ermeni medyasında geniş yer bulmasına rağmen daha yakın zamandaki İkinci Artsakh savaşından çok daha önce, bu konu Yerevan’da böyle bir heyecan yaratmamıştı.

Ermenistan Cumhuriyeti dışındaki Ermenilere gelince, çoğu hala ne vaziyette olduğunu bilmediğinden hassas bir durumdalar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin kurulmasından on yıllar önce, Ermenistan Cumhuriyeti’nin siyasi yapıları ve siyasi uzmanları bu Tahkim Kararı’nın varlığını inkar ederlerdi ve daha sonra da 18 Haziran 1987’de Ermeni Sorunu’na ilişkin siyasi kararın ardından bu konudaki iddiaları etkisiz hale getirdiler.

Bunun bir örneği, Başkan Wilson’ın Tahkim Kararı’ndan hiç söz etmeyen bugün yayınlanan   makaledir.

https://bit.ly/32Exe29

Makalede, taleplerin 1920 Ermenistan Cumhuriyeti yerine 1990 Ermenistan Cumhuriyeti’ne sunulması önerilmektedir, ki  bu, meşru değildir.

Burada belirtmek gerekir ki, ASALA o dönemde Batı Ermenistan ile Türkiye sınırını da içeren bir haritaya dayanarak Batı Ermenistan toprakları üzerinde hak iddia eden tek silahlı örgüttü.

Bugünün sorunu şudur: Türk işgali altındaki Batı Ermenistan’ın varlığını inkar eden bazı politikacıların girişimiyle, Tahkim (Hakem) kararı 1990 yılında oluşan Ermenistan Cumhuriyeti’nin gündemi olarak sunulmuştur.

Olayların kronolojisini takip ederseniz, 1990’daki bu yeni, eski Sovyet cumhuriyetinin, Batı Ermenistan topraklarından oluşan ve  Sevr Antlaşması’na dayanarak Ermenilere karşı işlenen soykırımın savaş suçları tazminatını talep eden 1920 Ermenistan Cumhuriyeti ile hiçbir ilgisi yoktur. Üstelik, hukuk açısından bakıldığında, bir devlet başka devletler tarafından iki kez tanınamayacağı için bu doğru değildir. Dolayısıyla, Artsakh 1990 Ermenistan Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak tanınmıyor, çünkü Artsakh her zaman olduğu gibi  1920’deki Ermenistan Cumhuriyeti’nin bir parçası olacaktır.

Öte yandan, siyasi düzeyde, Ermenistan’daki tüm siyasi güçlerin Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırı belirleyen ABD 28. Devlet Başkanı’nın Tahkim Kararı’nın devredilemez, dokunulmaz bir hukuki işlem olduğu konusunda hemfikir olması. Bu kararın uygulanması, güçlü bir yasal dayanak gerektirir; ve 1920’de olduğu gibi bu kararın koruyucusu 1920’deki  Ermenistan Cumhuriyeti’nin yasal halefi devleti olarak sadece Türk işgali altındaki Batı Ermenistan Cumhuriyeti’dir.

Bunun doğrudan atıfta bulunduğu Ermeni halkı, Batı Ermenistan hükümeti çerçevesinde Batı Ermenistan’ın ve Artsakh’ın haklarını savunmak için birleşmelidir. 

Halkın bir bölümünün, kendi devleti olan Batı Ermenistan’ın varlığına yönelik tutumunun, apaçık inkarın, her bakımdan dramatik sonuçları vardır.

Farkındalık ne zaman yükselecek?

“Batı Ermenistan İşgalci Türklere Bırakılmayacak Kadar Önemlidir”