Azerbaycan, farklı zamanlarda kaçırılan ve esir alınan Ermeniler hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tek bir kararını bile uygulamadı.

Kendi vatandaşlarının adil yargılanma hakkını bile güvence altına almayı reddeden bir ülkeden daha fazlasını bekleyebilir miyiz? Kontrol mekanizmaları yok mu?

Avrupa Mahkemesi kararlarına uyulmaması durumunda konu Bakanlar Komitesi tarafından inceleniyor. Şu anda çeşitli devletler tarafından yaklaşık 10.000 yerine getirilmeyen karar var, ancak Bakanlar Komitesi’nin ilk bağlayıcı kararı Azerbaycan ile ilgili. Bakü’nün bu sorumsuz davranışı Avrupa Konseyi’nde oy kullanmasının engellenmesine ve ardından üyeliğinin feshedilmesine yol açabilir.

“TC, Felsefesi ve Varlığı Şiddet Olan Bir Devlettir”