Batı Ermenistan’daki eğitim ve sosyal yaşam hakkında bazı bilgiler. sizlere sunuyoruz. 

19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı Ermenistan’ın  Maraş’taki Ermeni eğitim ve sosyal hayatında önemli gelişmeler yaşandı. Maraşlı Ermenilerin ekonomik hayatı önemli ölçüde değişirken, sosyal hayatlarında da bazı ayrıcalıklar ve değişimler yaşanır. Maraşlı Ermeniler yavaş yavaş öğrenmeye ve eğitime daha fazla ilgi göstermeye başlar.

Surp Sarkis Kilisesi’ne bağlı “Cemaran” adlı bir yüksekokul açılır. Halkın aydınlanması bir öncelikti. Dolayısıyla, kütüphaneler açılır,  sözlü konuşmalar, vaazlar yoluyla halkın zihnini aydınlatmak amacıyla sınıflar organize ederler, tiyatro ilk adımlarını atmaya başlar, müzik ve  şarkı söylemek eğitim programlarına dahil edilir, korolar oluşturulur.

Maraşlı Ermenilerin eğitim kurumlarının daha çok bir gençlik girişiminin sonucu olması dikkat çekici bir gerçektir. Ancak Osmanlı hükümeti, gençlere veya herhangi bir gruba hoş bir gözle bakmıyordu. Özellikle 1890’ların ortalarında, artan ulusal baskı yıllarında, zulüm ve tutuklamalar çok fazlaydı. Bu nedenle Maraşlı Ermenilerin tüm eğitim girişimleri çoğunlukla 1880-1895 dönemine atıfta bulunur.

“Batı Ermenistan Parlayan Bir Yıldızdır”