General Andranik Ozanyan’ın doğum günü olan 25 Şubat 2021 tarihinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Anayasa Konseyine sunulmak üzere bu yasayı imzaladı ve yayınladı.

Aşağıdaki hükümler (ilkeler) dikkate alındı:

Aşağıdaki hükümler (ilkeler) dikkate alınmaktadır:

1) Birleşmiş Milletler Şartı’nın 1. ve 55. Maddeleri.

2) Yerli Halkların Hakları Beyannamesi.

3) Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları (beyanlar).

4) Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası.

Böylece, Batı Ermenistan Hükümeti’nin oluşturulduğu  4 Şubat 2011 tarih itibariyle, Artsakh’ın özel somut-hukuki konumunu hesaba katılarak, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi aşağıdaki yasama tasarruflarını kabul etmektedir:

Madde 1. – 19 Ocak 1920 yılında “de facto” ve 11 Mayıs 1920’de “de jure” tanınmış Ermenistan devletine göre Artsakh bölgesi, Batı Ermenistan (Ermenistan) topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 2. – Artsakh Ermeni halkı, Batı Ermenistan’ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

Madde 3.- Batı Ermenistan Cumhuriyeti, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak, Artsakh Ermeni halkının Hükümetini fiilen tanımaktadır.

Madde 4. – Batı Ermenistan Cumhuriyeti, 1920’den beri Batı Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyarak Artsakh Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkı ile ilan ettiği Artsakh’ın özerkliğini tanımaktadır.

Madde 5. -İşbu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasına dahil edilecektir.

Madde 6. -İşbu kanun, onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi bülteninde yayınlanacaktır.

Devlet Başkanı, Hükümet üyeleri ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) milletvekilleri, bu yasanın kabul edilmesini Artsakh için tarihi bir olay olarak değerlendirdiler.

Batı Ermenistan Parlayan Bir Ülke”