Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv”de siyasetçi Stepan Hasan-Calalyan, Azerbaycan devletinin kurulması ve ilanı hakkında açıklamalarda bulundu ve devletin yapay olduğunu kanıtlayan belgeler sundu. 

Arşiv belgelerinden birinde, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti tarafından tanınmadığı ve Azerbaycan’ın mevcut devletinin yasal halefi olamayacağı açıkça ortaya çıkıyor. 

Ayrıca Artsakh’ın buna zorunlu katılımı olan 3+3 siyasi formatına da atıfta bulundu.

“ABD Açıklaması: TC Faşist Ama Bizim Faşist”