Batı Ermenistan’ın en büyük gölü olan Van Gölü’nde, kuraklık nedeniyle son yılların en büyük çekilmesi yaşanmaya devam ediyor. Geçen yıllara oranla azalan yağış, sıcaklık ve buharlaşmanın artmasıyla Van Gölü’nün su seviyesinde de 2 kilometreyi aşan ciddi düşüşler yaşanıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu Van Gölü’nde yaşanan çekilme hakkında şöyle konuştu: “Göl suyunun çekilmesiyle, endemik bir balık türü olan inci kefali de etkilenecek. Sularda çekilme devam ederse akarsularda yaşayan bütün balık popülasyonunun ortadan kalkmasına neden olacak.  Kuş cenneti olarak yerlerin bile kuruduğunu görüyoruz. Bu durum da canlı popülasyonunun ortadan kalkmasına neden olacak. Ekosistemin tamamı bundan etkilenecek. Su tüketimi yönetilmezse havzada içme suyu sıkıntısı yaşanabilir.” 

“Batı Ermenistan Parlayan Bir Yıldızdır”