Batı Ermenistan’ın Urfa şehri, çoğu bu şehirde asırlık olan ve en yüksek beceri seviyelerine ulaşmış olan zanaatlar bakımından çok zengindir. El sanatlarının zenginliği ve yüksek gelişimi, şehrin coğrafi konumu ile de ilişkindi. Urfa, çeşitli ticaret yollarının kavşağında bulunuyordu.

Ermenilerin istihdamını ve profesyonelliğini birkaç satırda sunmak mümkün değil. Urfa Ermenilerinin el sanatları hayatındaki rolünü kısaca sunuyoruz.

Urfa’nın el sanatlarında ağırlıklı olarak yerel Ermeniler hakimdi. Bu şehrin zanaatlarının  itibarı, onların beceri ve bilgisine çok şey borçludur. Bu meslekler arasında dokumacılık, basmacılık, boyacılık, terzilik, kunduracılık, bakırcılık, kuyumculuk ve diğer birçok meslek yer aldı.

Alaca çizgili bir dokumadır, bununla yerel halk için özel bir çizgili kumaştan giysiler yaptılar. Basmacılık, baskı işidir, yani zanaatkar, çeşitli çiçek süslerini ve portreleri ahşap kalıplara oymuş, ardından beyaz tuvallere basmıştır. O zamanlar tüm bu işlemler manuel olarak yapılıyordu.

Bütün bunlar 1915’e kadar hızlı bir gelişme yaşadı.

https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/urfa/ekonomi/trades.html

  “Batı Ermenistan Değerler Bütünüdür”