3400 yıllık marş, şimdiye kadar bulunan bilinen en eski müzik parçalarından biridir. Yaratılma tarihi M.Ö.1400 yılına dayanıyor.

O dönemde Van’ın yerli Ermenileri Hitit ve Asur komşuları tarafından Huri/Harry olarak biliniyordu.

Demir Çağındaki Ermeni Krallığı olan Urartu /Ararat krallığı, daha önceki Hurri krallıklarının devamı olarak kabul edilir. Persler tarafından zaten Ermeni olarak bilinen Hurriler ile Urartular birlikte Ermenilerin doğrudan ataları olarak kabul ediliyorlar. 

Modern Ermeniler kendilerinin Hurriler ve Urartuların karışımı olarak ifade ederler. Son bir kaç genetik araştırmalar, modern Ermenilerin atalarına doğrudan genetik devamlılığını gösteren bu bulguları doğrulamaktadır.

“Batı Ermenistan Bitmeyen Bir Melodidir”