1912’nin başında, Tüm Ermeniler Katolikosu, Boğos Nubar Paşa’ya, Türkiye Ermenistan’ında  Rus kontrolündeki reformların gerekliliği konusunda Avrupa Kabinelerini ve kamuoyunu aydınlatması için bir güvence verdi. Ancak  konu Londra konferansına taşınmadı. 

Güvenlik Komitesi, 1912’de Ermeni Sorunu’nun yeniden açılması sırasında kuruldu. Komisyonun üyeleri, Konstantinopolis’deki önde gelen Ermeni aydınlarıydı.

21 Aralık 1912’de  Konstantinopolis’te Ermeni Ulusal Meclisi, Londra’da toplanacak büyükelçiler konferansında Ermeni meselesinin gündeme getirilmesine karar verdi.

Komisyonun faaliyetinin temel amacı, Avrupalı ​​güçlerin temsilcileriyle müzakereler sırasında açıkça tartışılacak olan bir reform programı geliştirmekti.

Komisyonun yayınladığı madde ve bilgiler, Batı Ermenistan’da meydana gelen korkunç katliamları tanıtmayı, Ermenilerin ihtiyaçlarını ortaya koymayı ve bunları gidermeye yönelik adımları atmayı amaçlıyordu. Komisyonun çalışmaları ve varlığı mümkün olduğunca gizli kalmalıydı. Güvenlik Komitesi, açık faaliyetten kaçınarak, Katolikos’u mektuplarla destekledi ve Ermenilerin gerçek durumu hakkında ona bilgi verdi.

“Batı Ermenistan Vardır, Varolacaktır”