Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi’nin Bilgi-Analitik Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji Enstitüsü, Ermeni Platosu ve Antik ve modern Balkanlar’dan alınan modern DNA örneklerinin tam genomlarının karşılaştırmalı bir analizini yaptı.

Bu analiz, Ermenilerin, tarih yazımında Ermeni halkının kökenine ilişkin baskın teorilerden biri olarak kabul edilen “Balkan versiyonu”nu reddederek, Ermenilerin, Balkanların eski ve modern halkından farklı olduğunu gösterdi.

Araştırma, Cambridge, Kopenhag, Tartu üniversitelerinin yanı sıra Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi ile işbirliği içinde Ermeni gen havuzunun haritasını çıkararak, Ermeni Platosu’nda yaşayan halkın genetik sürekliliğini yeniden sağlamayı amaçlıyor.

Ermeni Platosu’ndaki Ermenilerin yerli kökenini kanıtlayan bilgiler, Ermenilerin etnogenezi, Ermeni kültürü ve dilinin kökeni ve gelişimi ile ilgilenen Armenologlar için değerli bir kaynaktır. 

“Yenilmeyen Tek Bir Ordu Vardır; O Da Örgütlenmiş Batı Ermenistan Halkıdır”